Äldremottagning

Vi har en äldremottagning för dig som fyllt 75 år. Äldremottagningen är en integrerad del av husläkarmottagningen. Du behåller din vanliga husläkare.

Du når äldremottagningen på tel 08-544 737 69 måndag – fredag kl 11-12

Givetvis kan du även kontakta oss via vår växeltelefon 08-544 737 50