Stöd vid oro i samband med covid-19

Nu finns ett kostnadsfritt självhjälpsprogram för invånare som upplever oro i samband med covid-19 och vill lära sig hantera sin oro på egen hand. Programmet är baserat på kognitiv beteende terapi (KBT) och åtkomligt för alla invånare över 18 år i Stockholms län via inloggning i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

https://www.1177.se/stockholm/aktuellt/aktuellt-i-stockholms-lan/egenvardsprogram-for-oro-i-samband-med-covid-19