Övrig personal

Berit Ingevald

Medicinsk sekreterare/receptionist

IngaLill Andersson

Medicinsk sekreterare/receptionist