Läkare

Elisabeth Regnér

Allmänspecialist

Marie Sedvall

Allmänspecialist, Geriatriker

Estelle Deshaves

ST-Läkare

Monica Seving Broms

Allmänspecialist

Ivana Höglund

Allmänspecialist

Petra Sundström

ST-Läkare

Svetlana Palomino

Allmänspecialist

Carmen Dilanchian

Allmänspecialist

Zara Ayunts

ST-Läkare