Laboratoriets sommar öppettider

Lab har semester stäng mellan 8/6 – 10/7 & 27/7 – 21/8

PK provtagning som vanligt hela sommaren tisd och tors kl. 10-11