Diabetesmottagning

Diabetes har blivit ett allt vanligare inslag inom den svenska sjukvården och ökningen sker i oroväckande takt. Det vi kan stå till tjänst med är en väl insatt och specialutbildad personal. Vår diabetessjuksköterska har specialutbildning inom området och håller sig alltid a jour vad gäller det senaste inom diabetesvärlden. Tillsammans med dig som diabetespatient för vi en individuell diskussion för att hitta en behandlingsmetod som passar just dig och din situation. Kort sagt, vi har såväl kunskap som specialintresse och delar gärna med oss. För att säkra kvaliteten jobbar vi mot nationella register för att kunna utvärdera våra behandlingsinsatser och att säkra kvaliteten på vårt arbete.