Säsongsinfluensa Kampanjen

Årliga influensavaccineringen  startar 19/11- 28/2-20.

Vi på Husläkarmottagningen vaccinerar på tisdagar kl.13:15 – 14:30, drop in

Nytt för i år 2019/20

Om du äter blodförtunnande medicin tex. Waran så behöver ej PK kontrolleras innan vaccination. Du som tar Pradaxa, Eliquis eller Xarelto kan ta din medicin som vanligt. Vaccinationen sker med subcutan injektion dvs inte i muskeln och då minskas risken för blödning.