Stöd vid oro i samband med covid-19

Nu finns ett kostnadsfritt självhjälpsprogram för invånare som upplever oro i samband med covid-19 och vill lära sig hantera sin oro på egen hand. Programmet är baserat på kognitiv beteende terapi (KBT) och åtkomligt för alla invånare över 18 år i Stockholms län via inloggning i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

https://www.1177.se/stockholm/aktuellt/aktuellt-i-stockholms-lan/egenvardsprogram-for-oro-i-samband-med-covid-19

Kostnadsfri provtagning covid-19

From 15 juni har region Stockholm beslutat om kostnadsfri provtagning avseende virustest (PCR) och virusserologi (covid-19 IgG antikroppstest). Provtagningen bokas på 1177.se. För bokning krävs inloggning med digital legitimation och provtagningskod. Kod för bokningen kan du erhålla genom att klicka här

Listningsstopp

Vi har tillfälligt listningsstopp på Husläkarmottagningen Täby Centrum.