Entries by commerz

Information med anledning av ägarbyte

Från och med den 1:a april har vi nya ägare och ingår numera i vårdkoncernen Lideta.

I och med detta byter mottagningen också namn från Aleris husläkarmottagning Täby centrum till Husläkarmottagningen Täby Centrum och vår nya hemsida hittar ni på…